Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf, dagbehandeling en dagbesteding. Belangrijke voorzieningen daarvoor zijn de dagactiviteitencentra, de orthopedagogische behandelcentra, de kinderdiensten- centra, de behandelklinieken voor volwassenen (SGLVG) en jongeren (LVG met gedragsproblematiek) en voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek en klinische forensische zorg. Tevens heeft Ipse de Bruggen een centrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied.
 
Juridische structuur
Ipse de Bruggen is een stichting op levensbeschouwelijke grondslag.
 
Bestuurlijk model
Ipse de Bruggen heeft een tweehoofdige raad van bestuur met een van de leden als voorzitter. De raad van toezicht ziet toe op de gang van zaken in de stichting.
 

Werkgebieden
Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap.

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten